Vesayet Davası Nedir, Nasıl Açılır?

vesayet davası nasıl açılır

Günümüzde en sık karşılaşılan dava konularından biri vesayet davalarıdır. Vesayet, reşit olmamış kişilerin (18 yaşını doldurmamış kişilerin) ya da yasal hakları kısıtlı olan kişilerin haklarını ve özgürlüklerini korumak adına, ilgili Sulh hukuk Mahkemelerince hukuk adına sağlanan temsili kamu görevi anlamına gelmektedir. Hak ve özgürlükleri Sulh Hukuk Mahkemelerince atanan kişilerce korunan kişilere ise vasi denmektedir. Peki, vesayet davaları nasıl açılır? Kimlere vasi atanır, kimler vasi atanabilir? Adliye salonlarda en sık görülen davalardan biri olan vesayet davalarına ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için derledik.

Vesayet Türleri Nelerdir?

*Vesayet türleri kamu vesayeti ve özel vesayet olmak kaydıyla ikiye ayrılmaktadır. Vesayet makamı ve denetim makamından oluşan daireler tarafından yürütülen vesayet türüne kamu vesayeti denilmektedir. Sulh Hukuk Mahkemesi vesayet makamı, Asliye Hukuk Mahkemesi ise denetim makamıdır.

*Vasi atanan kişinin menfaati gereğince, bir işletmenin ya da ortaklığın devam ettirilebilmesi adına, vesayetin bir aileye verilmesine ise özel vesayet denilmektedir. Özel vesayet söz konusu olduğunda vesayet makamı aile meclisidir. Belirlenen aile meclisinin görev süresi ise 4 yıldır.

*Bir başka vesayet türü kayyımdır. Kayyım, belli işleri ve malları yönetmek adına, temsil kayyımlığı ve yönetim kayyımlığı olmak üzere iki şekilde atanmaktadır.

*Bir de yasal danışman vardır. Kısıtlanması için yeterli sebep olmayan erişkin kişilere belli konularda görüşü alınmak üzere kanunen yasal danışman atanabilmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.bozdaghukuk.com/bosanma-avukati

Vasi Ataması

Yaşı 18’in altında olan veya yasal hakları kısıtlı olan kişilerin haklarının korunması adına ilgili Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurularak açılan davalara Vesayet davası denilmektedir.

Vasi ataması ise iki şekilde gerçekleştirilmektedir.  Bunlardan ilki velayet altında bulunmayan, yaşı 18’in altında olan çocuklara kanunlar gereği vasi ataması yapılmasıdır. İkincisi ise kısıtlılık halleridir. Akıl hastalığı ya da zayıflığı, savurganlık, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelerin kullanımı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim, özgürlüğü bağlayıcı ceza ve ilgilinin talebi gibi durumlarda da kanunlar çerçevesinde kişilere vasi ataması yapılabilmektedir.

Vasi ataması, Sulh Mahkemesinin yetkin bir kişiyi vasi olarak ataması sonucu gerçekleşmektedir. Vesayet davalarında vasi ataması gerçekleştirilirken, vasi atanacak kişinin eş ve yakınları önceliklidir. Öte yandan vesayet davalarında yine kısıtlı olanlar, kamu görevinden yasaklı olan kişiler, kötü bir yaşam tarzı sürenler, kendisine vasi atanacak kişinin menfaatlerini gözetmeyecek şekilde düşmanlık besleyenler vasi olarak atanamazlar.

Tüm bunların yanı sıra vesayet davalarında vasi olarak atanacak bazı kişiler, vasi olarak atanmayı kabul etmeme hakkına da sahiptir. 60 yaşını doldurmuş kişiler, bedensel engeli olanlar, sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi güçlükle yapabilecek olanlar, dörtten fazla çocuk sahibi olanlar, hali hazırda üzerinde vasilik bulunanlar, Cumhurbaşkanı, TBMM ve Bakanlar Kurulu Üyeleri ile HSYK Üyeleri vasi olarak atanmayı reddedebilirler.

 

Vesayet Davası Nasıl Açılır?

Vesayet Davası açabilmek için belli şartlar gerekmektedir. Vasi tayin edilebilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmak gerekmektedir. Aynı zamanda başvurunun vasi tayini dilekçesi ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  Yapılan vesayet davası başvurusu üzerine vesayet makamı vasi ataması yapılması adına kişinin eşine ve birinci derecedeki akrabalarına öncelik tanımaktadır. Gerçekleştirilen vasi ataması 2 yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir. Ancak gerekli durumlarda, bu sürenin dolmasının ardından ilgili makam süreyi ikişer yıl daha uzatabilmektedir. Vasi atanan kişinin görevinden ayrılabilmesi içinse minimum 4 ay geçmesi gerekmektedir.

Vesayet davası açıldıktan sonra, öncelikle vasi atanacak kişi ve onu yakından tanıyanlar şahit olarak dinlenir. Bu kişilerin nüfus kayıtları da istenir. Vasi altına girecek olan kişiler sağlık kontrollerinden de geçer ve tüm bu sürecin ardından karar kişiye vasi atanması yönünde gerçekleşir. Karar kesinleşirse, kısıtlanmış olan kişinin yaşadığı yerde ve nüfusu kayıtlı olduğu yerde bildirilir.

 

Vasinin Yükümlü Olduğu Görevler

Açılan vesayet davaları sonucunda vasi olarak atanan kişilerin, yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri mevcuttur. Defter tutmak, değerli eşya ve belgeleri saklamak, para yatırmak, taşınabilir malların satışını gerçekleştirmek, ticari ve sınai işletmeleri yönetmek, taşınmaz malların satışını gerçekleştirmek vasi olarak atanan kişilerin yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleridir. Ancak vasiler kişiler hiçbir şekilde vasisi oldukları kişi adına kefil olamazlar, vakıf kuramazlar ve önemli miktarlarda bağışta bulunamazlar.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.bozdaghukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılarımız:

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir