Terk Sebebiyle Boşanma Süreci Nasıldır?

terk sebebiyle boşanma

Eşlerden biri herhangi bir gerekçe olmadan diğer eşi terk ettiğinde ve geri dönmediği durumda boşanma davası açmaya hak kazanır. Ancak,  bu geri dönüş 6 aydan fazla devam etmişse, hâkim tarafından ihtar çekilmiş bu ihtarda sonuç alınamamış ise terk edilen eş boşanma davası açma hakkını elde eder. Diğer eş ise evi ve eşini terk etmiş sayılır. Dava açmaya hak kazanan terk edilen eş isterse eşine bir ihtar çeker ve 2 ay içinde dönmesi için uyarıda bulunabilir.  Aksi durumda bu yaptığının sonuçlarına katlanacağı ihtarında bulunur.  Bu ihtarı eş, hâkimnezdinde de yapabilir ilanen de bildirebilir. İlan edildikten sonra veya ihtarda bulunulduktan sonra iki ay içinde eş dönmezse terk edilen eş dava açma hakkına elde eder. Eşlerden birinin diğerini terk etmesi demek ortak paylaşılan bir yaşamı bitirmesi ve ayrılması anlamına gelir. Bu nedenle bu bir boşanma sebebidir.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Açmak İçin Şartlar Nelerdir?

Terk sebebiyle eşin boşanma davası açmasının birtakım şartları vardır.  Bu şartlar kanunlarla da belirlenen şartlardır. Bu şartlar;

  • Evliliğin eşlere yüklediği sorumlulukları yerine getirmemek ve bu sebeple evlilik hayatına son verilmiş olması
  • Terkin en az 6 ay devam etmiş olması
  • Evi terk eden eşe geri dönmesi için ihtar gönderilmiş olması
  • İhtardaki gerekçelerin geçerli ve haklı olması
  • Terk eden eşin geri dönmesi durumunda evin hazır ve uygun olması gerekir

Evliliğin Eşlere Yüklediği Sorumlulukları Yerine Getirmemek Ve Bu Sebeple Evlilik Hayatına Son Verilmiş Olması Ne Demektir?

Evlenen işler evliliğin kendilerine yüklediği bir takım sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Birlikte yürütülen bir evlilikte evi terk eden eş evlilik hayatını terk etmiş olması gerekirveya evden bunun için değil de daha haklı bir sebeple ayrılmış olması gerekir. Eşlerden birinin evi terk etmesi evlilikte kusur sayılır ve bir boşanma sebebidir.  Ancak bu sebep iş için seyahate çıkması,  hastalığı için hastaneye yatması veya askere gitmesi gibi sebepler boşanma için söz konusu olamaz ve bu bir terk sayılmaz.  Bunun dışında evden ayrılan eş,  evi terk eden eşlerden biri sebebiyle açılan boşanma davasında karşı taraf eve geri dönerse sorun ortadan kalkar.  Eşin geri dönmesi ancak bir koca karısını evden kovması durumunda veya dışarıda bırakması eve almaması durumunda karısının eve girmesini engelleyen erkek aynı şekilde karısını ve evini terk etmiş sayılır.Bunun tersi olduğunda da aynı durumlar geçerlidir.  Ancak evi terk eden eş,   ortak evliliği sürdürmeye elverişli olmamasını beyan etmesi ve ispat etmesi durumunda terk eden kişi haklı sayılır. Boşanma davası açıldığı andan itibaren eşler artık ayrı yaşamaya başlar ve böyle bir hakkı elde etmiş olurlar.  Bu nedenle evi terk eden eşin eş aleyhine boşanma davası açılmaz.

Terkin En Az 6 Ay Devam Etmiş Olması

Eşlerden biri evi terk etmişse ve evliliğin yüklediği sorumluluklarını yerine getirmiyorsa ve diğerini terk etmişse,  terk eden eşin haklı bir nedeni olmalıdır. Bu olmadan eve görmemesi durumunda terk edilen eş belli bir süre beklemek zorundadır.  Bu süre 6 aydır.  6 aydan önce boşanma davası açamaz. Terk edilen eşin boşanma davası açabilmesi için en az 6 ay ayrı kalmaları ve evin terk edilmiş olması gerekir. Ayrıca terkeden eş bu süreyi kesintiye uğratmak için arada eve dönüp tekrar gitmiş ise bu yaptığı verilen 6 aylık süreyi kesmez. Ancak samimi bir biçimde artık eve döndüm diyerek eve dönerse belli bir süre sonra tekrar evi terk ederse 6 aylık süreç baştan başlar.

terk nedeniyle boşanma davası nasıl açılır

Evi Terk Eden Eşe Geri Dönmesi İçin İhtar Gönderilmiş Olması

Boşanma davası açılabilmesi için terk edilen eş evi terk eden eşine ihtar göndermiş olması gerekir. Evi terk eden eş kendisine ihtar edilmesine rağmen eve dönmemiş olması durumunda dava açılabilir. Dolayısı ile 6 ay sonunda terk edilen eşine dava açma hakkına elde eder. Ancak ihtar çekilmişsevebu ihtarda da sürenin belirtilmiş olması gerekir. İhtarın çekilmesi durumunda hâkim iftarla ilgili herhangi bir araştırmayı yapmaz.  İhtarda hangi eşin haklı olup olmadığı yalnızca mahkemede duruşma sırasında incelenir. Ancak ihtarda 6 ay sürenin dolmadığı anlaşılırsa boşanma talebi hâkim tarafından reddedilir.  Duruşma tarihinde hâkim ihtarla ilgili itirazı dava görülürken inceleyebilir. Bu nedenle de ihtar gönderilmesi temyiz hakkı dâhilinde değildir. Evi terk eden eş ihtara rağmen eve dönmemişse neden dönmediğini ve eşini neden terk ettiğini ispat etmek zorundadır. Ancak bu koşulların yerine getirilmesi durumunda boşanma davası açma hakkı doğar. Hâkim de bu koşulların yerine getirildiğine ikna olursa evliliğin bitirilmesine ve eşlerin boşanmasına karar verir.

İhtardaki Gerekçelerin Geçerli Ve Haklı Olması

İhtar eden eşin geri dönmesi durumunda konutun en az 4 ay önceden hazır edilmesi gerekmektedir ve dönmesi için ihtar çekilen eşe ihtarın samimi olması gerekir ve ihtar çekildikten sonra evi terk eden eş 2 ay içinde eve dönmesi gerekir. Evlilikkurumunda eşlerin bir evde bir arada oturmak ve aynı evi paylaşmak zorunluluğu vardır. Ayrıca haklı sebeplerden dolayı diğer eşin evi terk etme hakkı vardır. Ancakterk etmesi durumunda ve birbirine bağlı olarak açılan boşanma davalarında eş eve haklı sebeplerden dolayı dönmüyorsa boşanma davası açılabilir. Yani kısaca gönderilen ihtarın samimi olması ve samimiyet içermesi gerekir.

Terk Eden Eşin Geri Dönmesi Durumunda Evin Hazır Ve Uygun Olması Gerekir

Yasalarla belirlenen medeni kanunun 186.  maddesi evlenen iki kişi oturacakları evi birlikte seçmeleri gerekir. Terekeden eşi davet eden diğer eş birlikte seçilen evin eşi geldiğinde uygun olması gerekir. Davet edilen eş geldiğinde ihtar çekilmeden önce yaşanan tatsız olayları hoş gördüğünü affettiği anlamına gelmektedir.Dolayısıyla eve dönen önceki sorunlara dayanılarak boşanma davası açamaz.

Boşanma Davası Açılabilmesi İçin Terk Eden Eşin Ortak Yaşamdan Ayrılması Nasıl Olmalıdır?

Evli olan iki kişi aynı evi paylaşmak zorundadır. Ortak oturulan evde birlikte yaşam devam ediyorsa,  aynı evde otururken birlikte yatmamak veya birlikte yemek yiyememek boşanma sebebi sayılmaz. Boşanma açılabilmesi için;

  • Eşlerden birinin evden ayrılması gerekir
  • Eşlerden birinin yatakları ayırması gerekir

Birlikte ortak yemek yiyememek boşanma sebebi sayılmaz.  ancak yemek ayrılığı ile ilgili birtakım haklı gerekçelerin belirtilmesi gerekir. Yani kısaca boşanma davasının açılabilmesi için evi terk eden eşin hukuka aykırı davranmış olması gerekmektedir. Ancak birlikte yaşayan eşlerden biri belli bir süre ayrı yaşamaya karar vermesi boşanma sebebi sayılmaz.  Bunun yanı sıra evi terk eden eş hukuki olarak iki ay içinde eve dönerse iyi niyetli ve samimi olduğu kabul edilerek evlilik birliği devam eder. Ancak 2 ay eve dönmediği durumda terk edilen eşin dava açma hakkı vardır. Ancak dava açmadan önce ihtar çekmelidir. İhtarın cevabını da 2 ay beklemelidir. Ancak ondan sonra terk edilen eşin açtığı dava haklı kabul edilir ve boşanma ile sonuçlanabilir. Hâkim bu durumda evi terk eden eşin tekrar eve dönmeyeceğini bu evliliği yürütmeyeceğine ikna olur ve boşanmaya gerçekleştirir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir