Şiddetli Geçimsizlik Nedir?

şiddetli geçimsizlik nedir

Boşanma sebepleri arasında ilk sırayı alan ve sıklıkla anlaşmalı boşanma olarak karşımıza çıkan Şiddetli Geçimsizlik Nedir? Sorusunu medeni kanun hükümlerinde şu şekilde açıklayabiliriz;

  • Evliliği sürdürebilmeleri beklenemeyecek kadar evliliğin temelinden sarsılması durumunda açılan davalardandır.
  • Bu konuda kusursuz ya da çiftin diğer eşine göre daha az kusurlu bulunan açtığı davalardan olup medeni kanunun 166/1 maddesinde geçtiği üzere; çekişmeli olarak nitelendirilen boşanma talebi mahkemelerindedir.

Şiddetli Geçimsizlik Davasına Ek Olarak Özel Boşanma Nedenleri ile Aynı Anda Açılması Durumu

Evliliğin temelinden sarsılması olarak nitelendirilen çiftlerin yaşadığı şiddetli geçimsizlik genel çerçevede anılan bir boşanma sebebi olarak bilinmektedir. Çekişmeli boşanma davaları açılırken hem şiddetli geçimsizlik hem de buna ek olarak gelişen ek bir boşanmaya yer verecek neden belirtilerek aynı anda açılabilmektedir. Bu durumda mahkeme heyeti boşanmaya için gerekli öncelikli ek sebebini baz alarak boşanma kararı oluşturur. Buna özel boşanma sebebi adı verilmektedir. Özel boşanma sebebi baz alınarak açılan boşanma davalarında ortada bir zina koşulu yok ise şiddetli geçimsizlik için uygun görülerek onaylanır.

Özel Boşanma – Genel Boşanma Farklarını İnceleyelim

Özel boşanma davalarına yönelik açılan davalar ile genel boşanma nedenlerini oluşturacak davalar arasındaki genel fark; söz konusu kusurlu eylemin ( zina gibi ) ispatlanması gerekliliğidir. Özel boşanma nedenlerini mahkeme araştırmamaktadır. Yani hangi tarafın ne kadar haklı olup olmadığına yönelik araştırmalara girmez, bunu ispatlamak zorunda da değildir. Yalnızca özel boşanma nedeni olup olmadığına yönelik ispatları yerine getirmesi ön koşuldur. Ancak şiddetli geçimsizliğe yönelik genel boşanma nedenleri söz konusu ise mahkemenin boşanmayı olumlu bulabilmesi için her iki eşin birbirlerine yönelik kusurlarını kanıtlaması gereklidir.

şiddetli geçimsizlik boşanma

Şiddetli Geçimsizlik Sebebi ile Açılan Davada Kusur Olması ve İspatlanması

Şiddetli geçimsizlik iddiası ile açılan davalarda eşlerden birinin diğer eşin sahip olduğu kusura dayalı açtığı çekişmeli davalardan biridir. Çekişmeli boşanmalarda dava açan tarafın davasını kabul eden eşin söz konusu davayı kabul etmesi davanın sonucunu değiştirmemektedir. Kısacası dava açan eşin dava açtığı eşin kusurunu kanıtlaması gereklidir. Boşanma davasındaki olası kararlara yansıyacak kusurların söz konusu mahkeme duruşmasına etkileri aşağıda sıralanmıştır.

  • Kusuru bulunmayan eş, kusuru olduğunu iddia ettiği diğer eşin kusuru olduğunu tam ya da az olabilecek şekilde kanıtladığı zaman duruşmada şiddetli geçimsizlik olduğuna yönelik çiftlerin boşanmasına dair hukuki sonuç yani karar elde edilir.
  • Kusuru daha az olan eş ya da kusursuz olan eş, diğer eşin kendinden daha fazla kusura sahip olduğunu kanıtlarsa çiftlerin boşanmasına yönelik karar ile son bulur.
  • Daha çok kusuru bulunan eş, daha az kusuru olan eşin kendisinden az kusuru olduğunu kanıtladığı durumlarda diğer eş açılan davaya bir ret sunmazsa çiftlerin boşanması sağlanır. Ama bu durumda iken daha çok kusuru olan eşlerden birinin talep ettiği boşanma davasının ret görmesi durumunda, daha az kusuru olan eş tarafından tekrar talep edilmesi koşulunda ise; yani çok daha az kusuru bulunan eşin açılan boşanma davasını ret etmesi durumunda aşağıda sıralanan ek maddelerin birlikte olması lüzumludur;
  1. Medeni Kanunun 2. Maddesinde yer aldığı gibi; boşanmayı ret eden yani istemeyen çiftin bir tarafı, söz konusu ret hakkının kötüye yönelik nedenler barındırdığının kanıtlanması lüzumludur.
  2. Hem çift hem de çiftin çocuklarınca mevcut evlilik sürecinin korunmaya layık olmadığının tespit edilmiş olması gereklidir.
  • Her iki çiftinde eşit seviyelerde kusurlu bulunması durumunda evlilik sonlandırmasına yönelik karar çıkar.
  • Kusuru olmayan eşe yönelik açılan davalar mahkemece ret edilir.
  • Çok kusurlu ya da tamamı ile kusuru bulunan eş dava açacak olursa ret edilir.

Şiddetli Geçimsizlik Sebepleri

Evlilik birliğinin temelden sarsılması yani şiddetli geçimsizlik teşkil eden nedenler, koşullardan bazıları aşağıda sıralanmış olup sıralanan bu maddelere sahip çiftlerin boşanma davaları onaylanmaktadır.

Eşlerden Birinin Diğer Eşe Karşı İşlediği Fiziksel Şiddet

Eşlerden birinin diğer eşe uyguladığı tüm fiziksel şiddet eylemleri bu kapsam altındadır. Buna örnek olarak; itekleme, tokat verilebilir. Bu nedenlerden her biri boşanma nedenidir. Ama bu nedenlerden herhangi birinin ya da tamamının fiziksel şiddete maruz kalan eş tarafınca affedilmesi durumunda veya fiziksel şiddet gerçekleştikten sonra eşlerin evlilik süreçlerini devam ettirmesi gibi bulgulara rastlanırsa açılan boşanma davası, boşanma sebepleri arasında yer aldığı için mahkeme heyetince ret cevabı ile karşılaşır.

Eşlerden Birinin Diğer Eşe Ekonomik Yaptırım ya da Psikolojik Şiddet Göstermesi

Her iki eşin de çift olarak davranması, ekonomik yükümlülükleri bir arada gerçekleştirmesi ve birbirlerine yönelik manevi – psikolojik baskı ya da şiddet uygulamaması gereklidir. Eşlerden birinin diğer eşe göre daha yüksek ekonomik gücü bulunması ve bu gücü diğer eşi baskılamak, baskı göstermek, psikolojik şiddet olarak yansıtması diğer eşin manen tahrip olmasına sebebiyet verdiğinde boşanma onanır.

boşanma davası nasıl açılır

Eşlerden Birinin Çekirdek Ailesine Karşı İlgisiz Davranması

Çiftlerin hem kendi arasında birbirlerine hem de çekirdek ailesinde yer alan çocuk veya çocuklarına ilgisiz yaklaşmaması, ihtiyaç doğduğunda birbirlerine karşı ilgi duymaları – destek olmaları bir gerekliliktir. Ailesine karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ilgisiz davranışlar sergileyen eş dava açıldığı zaman kusurlu bulunur ve evlilik birliliğinin sonlandırılmasına yani boşanma kararının onanmasına yönelik karar ile son bulur.

Alkol Alışkanlığı – Alkol Bağımlılığı

Düzenli iç tüketimi bağımlılık seviyesine ilerlemiş ise boşanma kararı onanır. Bunu yapan hangi eş olduğu aranmaz.

Ailelerin Evli Çiftlere Karışması

Sık karşılaşılan durumlardan biri de hangi eş olursa olsun kendi ailesinin evliliklerine karışmasına izin vermesi ya da karışmasına yönelik tepki vermemesidir. Bu durumda ortada bir kusur var demektir ve boşanmanın gerçekleşmesi ile son bulur.

Eşe Hakaret – Rencide Edici Davranışlar

Eşlerden birinin diğer eşe doğrudan hakaret etmesi, rencide etmesi ya da eşin ailesine hakaret etmesi de olası Şiddetli Geçimsizlik Nedir sorusunun cevaplarından biridir ve bu durumda açılan davalarda hakaret eden taraf kusurlu sayılarak boşanma süreci işlenir.

boşanma sebepleri

Sevmiyorum ya da Boşanmak İstiyorum Demek

Eşlerden birinin diğerine ya da her iki eşin de birbirine karşı “ Seni sevmiyorum “ demesi ya da kendi içlerinde olmadan üçüncü taraf olarak tabir edilen herhangi birine “ Boşanmak İstiyorum “ diyen taraf kusurlu sayılır ve boşanma sebebi olarak işlem görür.

Agresif Tutumlar – Saygısız Hareket ve Sözler

Eşlerden birinin ya da her ikisinin de birbirine karşı agresif tavırlar takınmaları, saygısız söz ve davranışlarda bulunması boşanma nedenleri arasında anılmaktadır.

Aile Sırlarının Başkalarına Söylenmesi

Eşlerden biri üçüncü taraf olarak kabul edilen diğer kişilere; akrabaları olsun ya da olmasın anlatması durumunda bir boşanma sebebi belirmiş olur.

Partnerlerin Cinsel İlişkide Bulunamaması – Sorun Yaşaması

Erkek iktidarsızlık yaşıyor ve çözümü yoksa ve diğer eş tarafından daha fazla hoş görülemiyorsa boşanma nedeni olarak sayılır. Ek olarak kadının ya da erkeğin cinsel ilişki yaşamama konusunda diretiyorsa da bir neden oluşturur. Girememe – yapamama eylemlerinden her biri evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak bilinir ve buna göre işlem görür. Bu kapsamda dilenirse anlaşmalı boşanma talebi de verilebilir.

Diğer Yazılarımız:

Kadına ve Aileye Yönelik Şiddet ve Kanun

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir