Miras Nedir?

miras nedir

Ölen bir insanın varislerine bırakmış olduğu hak ve yükümlülere miras adı verilir. Miras, Medeni Kanunu’nun 599. Maddesine göre düzenlenmiş olup;

Mirasçılar, miras bırakan kişinin ölümüyle mirası bir bütün şeklinde, kanunun uygun gördüğü ve kanun gereğince kazanılan bir hak olarak paylaşırlar.

Kanunda uygun görülen ayrık haller saklı kalmak şartıyla mirasçılar, miras bırakan kişinin aynî haklarını, alacaklarını, diğer bütün malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üstündeki zilyetlik durumunu direkt olarak hak ederler ve miras bırakan kişinin borçlarından kişisel anlamda sorumlu olurlar. Atanmış olan mirasçılar da mirası, miras bırakanın ölümüyle hak ederler. Yasal mirasçılar, atanmış olan mirasçılara düşen miras miktarını onlara zilyetlik hükümleri gereğince teslim etmekle yükümlüdür.

Mirasçı Kime Denir?

Ölen insana ait olan bütün hak ve yükümlülükleri bırakmış olduğu kişilere mirasçı adı verilmektedir. Mirasçılar; Atanmış mirasçı ve Kanuni mirasçı şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Kanuni Mirasçı Kimdir;

Anne, baba, dede, torun, evlat ve diğerleri kanuni mirasçı olarak tanınır. Özetle dile getirmek gerekirse mirasçılar ile miras bırakan şahıs arasında kan bağı olmalıdır.

Atanan Mirasçı Kimdir?

Miras bırakacak olan şahısın, daha önceden belirtmiş olduğu ve aralarında herhangi bir kan bağı olmayan mirasçılara atanan mirasçı adı verilmektedir.

miras nasıl paylaşılır

Reddi Miras Nedir?

Mirasın kabul edilmesi gibi edilmemesi hakkı da vardır. Mirasçı kişiler, şayet ölen şahısın borçları varsa bunu reddetme hakkına sahiptir. Genel olarak reddi miras borç gibi konularda ortaya çıkabilen bir durumdur.

Bu durum Medeni Kanunu’nun 606. Maddesine göre düzenlenmiş olup;

Miras, üç ay içerisinde reddolunabilir. Bu zaman dilimi, yasal mirasçılar adına mirasçı olduklarını daha sonradan öğrendikleri zamanlarda ispat edilmediği sürece miras bırakmış olanın ölümünü öğrendikleri ve  vasiyetname ile atanan mirasçılar için miras bırakan kişinin tasarrufunun kendilerine resmi olarak bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlamaktadır.

Reddi Mirasın reddinin istenmesi durumları da olabiliyor. Bu durum Medeni Kanunu’nun 610. Maddesine göre düzenlenmiş olup;

Yasal süre içerisinde mirası reddetmemiş olan mirasçı, mirası şartsız kuralsız kazanmış olacaktır. Ret zamanı bitmeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışmış olan, terekenin olağan yönetimi şeklinde olmayan ya da miras bırakan kişinin işlerinin yürütülmesi için gerekli olan durumların dışında işleri yapan veya tereke mallarını gizleyen ya da bunu kendisine mal eden mirasçı, mirası reddetme şansına sahip değildir. Zamanaşımı ya da hak kaybı zamanlarının dolmasına engel olmak adına dava açılması ve cebrî icra takibinin yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmamaktadır.

 

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Babadan Kalan Mirasın Paylaşımı Nasıl Yapılır? sorusuna yanıt vermeden önce, miras paylaşımı nasıl yapılır konusuna değinmek daha yararlı olacaktır. Önceden de belirttiğimiz üzere, atanan ve kanuni mirasçılar olarak iki tür mirasçı vardır. Atanan mirasçı vasiyet ile kan bağı olmayan kişileri anlatırken, kanuni mirasçılar kan bağına sahip olan ve yasal olarak atanan mirasçılar olmaktadır. Miras paylaşımı konusuna göz attığımız zaman eşit biçimde paylaşımı yapılmaktadır. Bahsedilen bu eşit dağılımın tersi durumunda, miras bırakan şahısın ölmeden önce özellikle bunu belirtmesi üzerine miras paylaşımı değişiklik gösterebilir.

Miras paylaşımı konusunda; miras bırakan kişinin alt soyu miras paylaşımını eşit bir biçimde yapar. Şayet miras bırakan kişinin çocukları, kendisinden önce vefat etmişse bu olayda vefat eden çocuğun miras hakkı, çocuklarına geçmektedir. Yani, miras bırakan kişinin torunları, babalarının miras hakkını elde etmiş olurlar. Alt soyundan olmayan miras bırakan kişinin mirasları ise kendi ana ve babasına geçiş yapar. Ana ve babası da miras bırakan kişinin çocuklarının mirasını eşit bir şekilde  alır. Şayet ana ya da babadan biri vefat etmişse, ölen kişinin var olan mirası kendi altsoylarına devredilmektedir. Evlilik dışına doğmuş olan ve nüfusa kayıt edilmemiş olan çocuklar varsa, onlar da diğer kan bağı olan çocuklar  gibi aynı biçimde eşit miras hakkı elde ederler.

Mirası Kimler Elde Edebilir?

-Miras bırakan kişinin hısımları,

-Miras bırakan kişinin kan hısımları,

-Miras bırakan kişinin Altsoyu ve evlat edindiği kişiler,

-Miras bırakan kişinin eşi,

-Devlet.

miras hukuku

Miras Paylaşımı Davası Nasıl Olur?

Miras paylaşımı davaları aslında en kolay davalardan birisidir. Mirasçılar anlaşma yapmaya karar verdiklerinde bu dava hakim huzuruna çıkılmadan bile ortak olarak paylaşılabilir, düzenlenebilir. Ancak, mirasçılar arasında anlaşmazlık durumu meydana gelirse MK 650 uyarınca hâkim tarafından tereke mallarından, mirasçı veya ortak kök başı miktarına göre pay yapılacaktır. Bunun ardından da hangi pay hangi mirasçıya devredileceği konusu tespit edilecektir ve bu aşamaya da payların tahsisi işlemi adı verilmektedir. Miras paylaşım davası miras bırakan kişinin son ikametgâh yeri adresi Sulh hukuk mahkemesine verildikten sonra dilekçe ile açılmalıdır. Dava açılmadan önce Mirasçılık Belgesinin temin edilmesi gerekir.

Babadan Kalan Miras Nasıl Paylaşılır?

Gelelim şimdi yukarı kısımda da detayına yer verdiğimiz konu olan Babadan Kalan Miras Nasıl Paylaşılır? sorusunun cevabını vermeye. Kısa bir şekilde özetle bu soruya cevap verebiliriz;

Miras bırakan babaysa bu miras çocukların arasında eşit bir şekilde paylaşımı yapılabilir. Çocuklardan bir tanesi vefat etmişse de onun çocuklarına babalarının miras hakkı devreder. Şayet miras bırakanın çocuğu yoksa miras otomatikman eşine geçiş yapacaktır. Miras bırakan kişinin evlilik dışında çocuğu varsa bu miras o çocuğu da kapsama alanına alır ve bunun içinde ona da diğer kardeşler gibi eşit oranda miras paylaşımı hakkı düşer. Eğer bu kardeşler arasında anlaşmazlık meydana gelirse miras bırakan kişinin en son ikamet ettiği adresle Sulh Mahkemesi’ne başvuru yapılıp, miras paylaşım davası açılmaktadır.

Diğer Yazılarımız:

Miras Davası İşlemleri

Mirasın Gerçek Reddi Davası

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir