Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

kısa çalışma ödeneği nedir

Genel olarak ekonomik, sektörel bölgesel krizler ya da zorlayıcı olan nedenlerle işyerinde var olan haftalık çalışma saatlerinin geçici şekilde en az üçte birine denk gelecek şekilde azaltılması ya da devamlılık koşulu aranmadan işyerindeki faaliyetin bütünüyle ya da kısmi şekilde en az dört hafta süreyle durdurulması, işyerinde üç ayı aşmayacak şekilde sigortalılara çalışmamış oldukları zamanlar için gelir desteği sağlanan bir uygulama olarak tanımlanmaktadır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı nedenler” nelerdir?

İşverenin kendi sevk ve idaresiyle meydana gelmeyen, daha önceden kestirilmesi mümkün olmayan, bunun sonucunda ise çözüm yolu bulunmayan, geçici şekilde çalışma zamanının azaltılması ya da faaliyetin tamamıyla veya kısmi olarak durdurulması ile sonuçlanmış olan dışsal etkiden kaynaklı olan dönemsel durumları veya deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi sebepledir.

 

Kısa Çalışma halinde hangi hizmetler sağlanır?

– İşçilere kısa çalışma ödeneği yapılması,

– Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödenmesi.

kısa çalışma ödeneği nasıl alınır

İşyerinde Kısa Çalışma uygulanabilmesi adına gereken kurallar nelerdir?

İşverenin; genel olarak ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ya da zorlayıcı nedenlerle işyerindeki çalışma zamanını önemli miktarda azalttığı ya da durdurduğu konusunda İŞKUR’a başvuru yaparak ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucunda işyerinin bu olaylardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekir.

 

İşçi Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilmek için hangi şartlar gerekir?

İşverenin kısa çalışma talebi iş müfettişlerince yapılacak olan inceleme sonucunda uygun bulunmalı, kısa çalışma şekline  dahil edilen işçinin kısa çalışmanın başlamış olduğu tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme koşullarını sağlamış olması (Covid-19 salgınının etkisiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, son 60 gün içinde hizmet akdine tabi olmak şartıyla son 3 yıl içerisinde 450 gün prim ödemiş olması).

İş müfettişlerince yapılacak olan incelemenin ardından kısa çalışma süresine katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin yer alması, gerekir. Prim ödeme kuralını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğini hak etmeyenlerin daha önceden farklı sebeplerle kesilmiş olan (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden mevcutsa kalan zaman kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödemesi yapılır.

 

Ödeneğe kabul edilmiş olan personel ne kadar maaş alacaktır?

Günlük bazda kısa çalışma ödeneği için sigortalı kişinin son on iki aylık süredeki prime esas kazançları dikkate alınıp hesaplaması yapılan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı baz alınmaktadır. Belirtmiş olduğumuz gibi hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçmemektedir.

 

Kısa Çalışma Ödeneği ödemesi nasıl yapılmaktadır ve süresi ne kadardır?

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde mevcut olan haftalık çalışma süresini yakalayacak biçimde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık bazda her ayın beşinci günü ödenir. Ödeme ise PTT Bank ile yapılır. Ödeme tarihinin öne çekilmesi işleminden ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı sorumludur.

Kısa çalışma günlük, haftalık ya da aylık çalışma süresi içinde yapılacağı süre aralığı işyerinin gelenekleri ve işin türü dikkate alınıp işverence belirlenmektedir.

Coronavirüs salgınında nasıl Kısa Çalışma Ödeneği talebi yapılır?

Coronavirüsün muhtemel etkileri dikkate alındığında dış etkilerden meydana gelen dönemsel olaylardan ileri gelen zorlayıcı neden dâhilinde kısa çalışma uygulaması başlamıştır.

Coronavirüsten olumsuz olarak etkilendiği nedeniyle kısa çalışma talebi ileten işveren, bu talebe ilişkin olarak kanıtlarla beraber Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek şartıyla kısa çalışma başvurusu yapma hakkına sahiptir. Başvurula işlemlerinin hızlı bir biçimde sonuçlanması için coronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dair dayanak belli eden belgelerin başvuru talebine eklenmesi önem arz etmektedir. Gerektiği zaman işverenle irtibata geçilip ek belgeler talep edilebilir. İşverenlerin başvuruları alındığı zaman yine aynı yöntemle en kısa zamanda bildirilecek ve başvurular uygun bulunursa Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderimi yapılacaktır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için işyerinde kısa çalışma uygulaması yapılan dönemde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde bulunan nedenler dışında kalan bir sebeple işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.

Diğer Yazılarımız:

Alacak Davası Nasıl Açılır?

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir