Miras Hukuku

Bozdağ Hukuk, Miras hukukundan kaynaklanan davaların takibi ve çözümü konusunda müvekkillerine yasal danışmanlık ve hukuk hizmeti sağlamaktadır. Miras Hukukundan doğan niza ve uyuşmazlıklar, sübjektif nedenlerle farklılık göstermekle beraber, müvekkillerimize yaygın olarak hizmet verdiğimiz dava ve hukuki uyuşmazlıklar;

  • İzale-i Şuyuu Davası ve Ecri Misil Davaları
  • Tereke Tespit Davaları
  • Mirasın Reddi Davası
  • Muvazaa Davaları ve Tasarrufun İptali Davası
  • Vasiyetnamenin İptali Davası