İş Hukuku Avukatı

Bozdağ Hukuk, 4857 sayılı İş Kanun’u kapsamında, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işçi ve işveren arasında iş sözleşmesinden doğan tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü, tarafların yasal haklarının korunması konusunda yasal danışmanlık ve hukuk hizmeti vermektedir. Ülkemizde iş piyasasında mevcut kayıt dışılık, işçilerin yasal haklarını eksiksiz almaları noktasında, etkin ve süratli bir hukuki mücadeleyi gerekli kılmaktadır. Tarafların mevzuattan doğan haklarını temin eden İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku’ndan kaynaklanan davalar çeşitli olmakla beraber, yaygın olarak hukuki hizmet verdiğimiz uyuşmazlık ve davalar:

  • İşe İade Davaları
  • Hizmet Tespiti Davaları
  • İş Kazasından Doğan Tazminat Davaları
  • Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Çalışma Ücreti, Yıllık İzin Ücreti vs. talepli davalar