İdare ve Vergi Hukuku

Bozdağ Hukuk, İdarenin eylem ya da işlemleri sebebiyle hakları ihlal edilen müvekkillerimize, uğradıkları zararların tazmini ya da hukuki statülerinin eski hale iadesi için etkin ve güvenilir hukuki destek sağlamaktadır. İdarenin işlem çeşitliliği düşünüldüğünde, bu işlemlerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için açılacak idari davalarda aynı oranda çeşitlilik göstermekle birlikte, müvekkillerimize yaygın olarak hizmet verdiğimiz dava ve hukuki uyuşmazlıklar;

  • İdari İşlemin İptali Davası
  • Tam Yargı Davaları, İdare aleyhine Tazminat Davaları
  • İmar Planı İptal Davası
  • Vergi Cezalarının İptali ( Vergi Ziyaı, Usulsüzlük Cezası, Gecikme Cezası vs. )
  • Kamulaştırma Davaları, Kamulaştırmasız El Atma Davaları
  • İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar