İcra ve İflas Hukuku

Bozdağ Hukuk, icra dosyalarının açılması ve takip işlemlerinin yapılması, müvekkillerinin alacaklarının en kısa sürede ve en az masrafla tahsil edilmesi için hukuki destek sağlamaktadır. Gecikmiş veya tahsili zora girmiş alacakların tahsili konusunda, müvekkillerimize, sahip olduğumuz deneyimler ışığında etkin ve sonuç odaklı çözüm yolları sunuyoruz.