Ceza Hukuku

Bozdağ Hukuk, ceza soruşturması ve kovuşturması aşamasında müvekkillerine etkin ve güvenilir hukuki destek sağlamaktadır. Ceza hukuku, niteliği gereği, bireylerin hak ve hürriyetlerine müdahale teşkil eden pek çok yaptırım içermektedir. Bireyin hak ve özgürlüklerinin doğrudan etkilendiği bir alan olması nedeniyle, soruşturma dosyalarının ve ceza davalarının hassasiyetle ve özenle takip edilmesi gerekmektedir.

  • Asliye Ceza Davaları
  • Ağır Ceza Davaları
  • Her türlü Ceza Soruşturması