Aile Hukuku

Bozdağ Hukuk, 4271 sayılı Türk Medeni Kanun’u kapsamında Aile Hukuku ile ilgili tüm hukuki uyuşmazlıklar ve bu hukuki uyuşmazlıkların takibi için taraf olunacak davalarda, etkin ve güvenilir hukuki destek sağlamaktadır. Aile Hukuku’ndan kaynaklanan davalar çeşitli olmakla beraber, yaygın olarak hukuki hizmet verdiğimiz dava ve uyuşmazlıklar:

 • Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları
 • Mal Paylaşımı Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Velayet Davaları, Velayetin Kaldırılması ve Değiştirilmesi Davaları
 • Nafaka Davaları ( Tedbir, İştirak, Yoksulluk, Yardım Nafakası )
 • Nafakanın Arttırılması, Azaltılması ve Kaldırılması Davaları
 • Evlenme İzni Davası
 • İddet Süresinin Kısaltılması Davası
 • Nişanın Bozulması ve Buna Bağlı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Nişan Hediyelerinin İadesi veya Bedellerinin Tahsili Davası