Hizmet Alanlarımız

Aile Hukuku

Bozdağ Hukuk, 4271 sayılı Türk Medeni Kanun’u kapsamında Aile Hukuku ile ilgili tüm hukuki uyuşmazlıklar ve bu hukuki uyuşmazlıkların takibi için taraf olunacak…

İş Hukuku

Bozdağ Hukuk, 4857 sayılı İş Kanun’u kapsamında, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işçi ve işveren arasında iş sözleşmesinden doğan tüm hukuki…

İcra ve İflas Hukuku

Bozdağ Hukuk, icra dosyalarının açılması ve takip işlemlerinin yapılması, müvekkillerinin alacaklarının en kısa sürede ve en az masrafla tahsil edilmesi için…

İdare ve Vergi Hukuku

Bozdağ Hukuk, İdarenin eylem ya da işlemleri sebebiyle hakları ihlal edilen müvekkillerimize, uğradıkları zararların tazmini ya da hukuki statülerinin eski…

Miras Hukuku

Bozdağ Hukuk, Miras hukukundan kaynaklanan davaların takibi ve çözümü konusunda müvekkillerine yasal danışmanlık ve hukuk hizmeti sağlamaktadır. Miras Hukukundan doğan…

Ceza Hukuku

Bozdağ Hukuk, ceza soruşturması ve kovuşturması aşamasında müvekkillerine etkin ve güvenilir hukuki destek sağlamaktadır. Ceza hukuku, niteliği gereği, bireylerin hak ve hürriyetlerine müdahale…

Tüketici Hukuku

Bozdağ Hukuk, Tüketici ile satıcı arasında ortaya çıkan hukuki itilafların çözümü konusunda, taraflara danışmanlık ve yasal destek sağlamaktadır. Tüketici hakları, eğitim seviyesinin ve toplumsal…