Düğünde Takılan Takılar Kime Aittir?

düğünde takılan takılar kime aittir

Düğünün en ilgi çekici kısmı takılardır. Çünkü bir anlamda bu takılar çiftlerin yatırımı anlamını taşır. Ancak taraflara arasında en büyük sorunlardan biri ise takıların kime ait olduğudur. Dinen ve hukuken oldukça merak edilen bir konu olmakla birlikte Yargıtay durum ile kararı önceden bildirmiştir.

Ancak buna rağmen tartışmalar hala bitmiş durumda değildir. Çünkü eşler düğünde takılan takıların kime ait oldukça merak etmektedir. Özellikle boşanma sürecinde mal paylaşımı durumunda sıklıkla gündeme gelmektedir.

Ancak durum ile ilgili Yargıtay son kararı vererek tartışmalara son noktayı koymuştur. Takıyı kimin taktığı önemli olmamakla birlikte bilezik, çeyrek, tam vb. tüm altınlar kadına aittir. Rahatlıkla taşınabilen, kullanılabilen tüm takıların kadına ait olduğu resmi karar ile son nokta konulmuştur.

Düğün Takıları İle Kadının Rızası İle Ev, Araç Satın Alınması Veya İhtiyaçlar İçin Harcanması

En merak edilen bir diğer konu ise düğün takılarının mal alımı sırasında kullanılmasıdır. Yargıtay kararı ile düğünde takılan sadece kadına ait olduğu belirlenmişti. Peki, bu takıların ev, araba ve mal alımı sırasında kullanılmasında bir sakınca var mıdır? Bu durumda kadının rızası oldukça önemlidir. Kadının rızası dışında takıların bozdurulması durumunda hukuk kadından yana bir tutum sergilemektedir. Ancak bunun içinde bir şart bulunmaktadır.

Kadın takılarının kendi rızası dışında bozdurulduğunu ispatlamak zorundadır. Düğün sırasında takılan takıların kadında kalacağı açıkça ortaya konmuştur. Fakat bu konuda da tartışmalar henüz bitmemiş durumdadır. Çünkü kadına ait ziynet eşyaları üzerinde erkekler de hak iddia etmektedir. Ancak bu durum mahkeme kararı ile sonuca bağlanmıştır. Bu durumda herhangi bir resmi anlaşma olmadığı sürece düğünde takılan takılar kadına aittir.

düğün takıları boşandıktan sonra ne olur

Düğün Takıları Boşanma Halinde Mal Paylaşımına Dâhil Edilir mi?

Düğünde takılan takılar kadına ait kabul edildiğinden mal paylaşımına dâhil edilmez. Ancak takılar bozdurularak ev, araba ya da herhangi bir mal alımı söz konusu olduğunda kadın takılarını rızası ile vermiş ise mal paylaşımına dâhil edilir. Ancak kadın kendi rızası dışında takılarının kullanıldığı iddiasını kanıtlayabilirse düğünde takılan takıları da iade talebinde bulunabilir.

Eğer kadın düğünde takılan takılarının boşanma sürecinde iadesini talep ederse karşı taraf takıları iade etmek zorundadır. Boşanmak zor bir süreçtir. Çünkü taraflar sadece evlerini ayırmakla kalmaz. Aynı zamanda mallarını da ayırır. Hukuk da bunun adı ise mal paylaşımıdır.

Boşanmanın en çok tartışılan ve duygusal kısımlarından biri de mal varlığının bölünmesidir. Evlenmeden önce veya sonra edinilmiş olan takılar kadında kalacağından mal paylaşımı konusunda konu olarak gündem olamaz.

Evliliğinizden önce sahip olduğunuz veya edindiğiniz tüm varlıklar genellikle ayrı bir yatırım olarak değerlenir. Evlilikten önce kim kendi adına yatırım yapmışsa mahkeme bunu mal paylaşımına söz konusu yapmaz. Mal kimin ise ona ait olmaktadır. Ancak evlilikten sonra edinilen mallar eşler arasında genellikle eşit şekilde bölünür. Bilinmesi gereken bir diğer durum ise bu konunun da istisnalarının olacağıdır.

Boşanma Veya Ayrılıktan Sonra Takılara Ne Olur?

Daha önceleri karmaşık olan bu durum günümüzde artık bir çözüme kavuşmuştur. Çünkü Yargıtay konuya son noktayı koymuştur. Yargıtay’ın kararına göre düğünde takılan ve sonradan alınan tüm takılar kadına aittir. Evliliğiniz sırasında eşinizin takıları bozdurduğunuzda boşanma sürecinde eşiniz bu takıların iadesini talep edilebilir.

Tüm bu durumlar boşanma davalarında gündeme geldiğinden hukuk tarafından da bir sonuca bağlanmıştır. Ancak burada bilinmesi gereken en önemli durum rızadır. Kadın takılarını mal edinme sırasında kendi rızası ile bozdurmuş ise bunu iadesini talep hakkı yoktur. Bunun için iade talebinde bulunması durumunda rızası dışında bozdurulduğunu ispat etmek ile yükümlüdür.

Genelde boşanma anlaşmalarında, ilişkinin kopması durumunda bir kadının takıları, satın alınıp alınmadığına bakılmaksızın, ona aittir. Yani rızası dışında kullanılması erkek bunu iade etmekle yükümlüdür.

boşanmada takılar

Evlilik Anlaşması Durumunda Takılar

Bazı kimseler evlilikten önce bir sözleşme imzalar. Genellikle evlilik sözleşmesinde maddeler kişiseldir. Yani herkes kendi şartlarını özel oluşturabilir. Hazırlanan bu anlaşma resmi olarak taraflar tarafından imzalanır. Eğer bu anlaşmada takılar için bir madde konulmuş ise evlilik sözleşmesinde madde uygulanır.

Yani takıların bölüneceği ya da erkeğe geri iade edileceği söz konusu ise bu maddenin hükmü yerine getirilir. Yani bu durumda kadın takılar üzerinde hak iddia edemez. Ancak böyle bir durum söz konusu değil ise takılar kadında kalır. Bozdurulması halinde ise iadesi söz konusu olur. İade durumunun şartları bulunmaktadır. Bu şartlar ise ispat yükümlülüğünü ifade etmektedir.

Düğünde takılan takıların durumu ne yazık ki boşanma davalarında en çok tartışılan konulardan biridir. Aslında dini ya da hukuki olarak takılar kadına ait kabul edilse de erkekler bu durumun pek adil olduğunu düşünmemektedir. Çünkü takılan takıların büyük bir kısmı erkek tarafından takıldığı için kendisinde hak görmesi esasen doğal bir durumdur. Ancak bilinmesi gereken kolaylıkla taşınabilen ve götürülebilen takılar aksi bir durum olmadıkça kadına aittir.

Düğün Takıları İstihkak Davası

İstihkak davası esasen bir iade davasıdır. Yani bunun anlamı düğünde takılan takılar eğer davalının elindeyse kadın bunları geri alabilmek için açtığı davaya istihkak davası denir. Takılar yani ziynet eşyalarının iadesi için açılan istihkak davasının herhangi bir süresi ya da zamanaşımı bulunmamaktadır. Yani davacı istediği zaman bu davayı açabilir ve takılarını talep edebilir.

Ancak burada önemli detay erkek ziynet eşyalarını bozdurmuş ve iade edecek durumda değilse kadın bedelini talep edebilir. Bunun için süre ise 10 yıl olarak belirlenmiştir. Durumdan da anlaşacağı üzerine Yargıtay da son kararını vermiştir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir