Dini Nikahın Hukuktaki Yeri

dini nikahın hukuktaki yeri

Dini ritüellerimizden biri olan dini nikah nasıl kıyılır? Resmi evlilik sonrası ya da öncesi 2 erkek şahit göstererek ya da 1 erkek artı 2 kadın şahitliğinde gerçekleştirilmektedir. Türk toplumu açısından oldukça yaygın olan bu ritüel medeni kanunumuzda ayrıca işlenmiş olup dini törenler kategorisinde yer almaktadır. Anayasa mahkemesi dini nikah kararı kapsamında değerlendirilen dini ritüel bölüm başlığı içerisinde Dini Nikahın Hukuktaki Yeri tam olarak TCK 230/5-6 maddeleri ile ayrı dava konularına sahiptir.

Medeni Kanun Kapsamında Dini Nikahın Hukuktaki Yeri

Müslüman toplumlarda imam nikahı olarak da anılan resmi nikah öncesi ya da sonrası şahitlerin huzurunda imamlarca gerçekleştirilen bu uygulama medeni kanunumuzun 143. başlığında ayrıca işlenmiş olup evli iken imam nikahı hukuk açısından Aile Cüzdanı ve Dini Tören kategorileri altında her bir unsur baz alınarak detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca en çok sorulan sorulardan biri olan resmi nikah olmadan imam nikahı yasak mı konusuna da bir açıklık getirerek konumuza geçiş yapmak isteriz. İlgili maddeler uyarında resmi nikah işlemi gerçekleştirilmeden Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev alan tüm imam dini nikah kıymamaktadır. Yasak kapsamında değerlendirilmekte olup diğer imam ve dini alimlerin dini nikahı kıymaları durumunda nikahsız yaşayanları şikayet edebilirsiniz. Nikahsız yaşayan kadının hakları da Türk Medeni Kanunu’nda ayrıca söz edilmektedir. Buna ek olarak kanunlarda evlilik birliğine yönelik işlemlerin tamamlanması için dini nikahın yapılması da zorunlu kılınmamıştır.

143/3 Maddesi Uyarınca Dini Nikah

Bu madde şu terimi barındırmaktadır; “Bir evliliğin sağlanabilmesi için dini nikah ya da törenin gerçekleştirilmesine bağlı olmamaktadır.“ özetle dini nikah tamamen bireylerin isteklerine bağlı kılınmıştır. Evlilik kaidesinin geçerli sayılabilmesi adına dini nikah yaptırmak şart değildir.

Resmi Nikah Kıyılması

Resmi nikah kapsamında değerlendirilen evlilik töreni medeni kanunlarca gerekli çeşitli koşullar gerçekleştirildiğinde aile cüzdanı verilerek onanır. Evlilik işlemlerinin nasıl, ne şekilde, nerede ve ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiği tüm koşullar medeni kanunda ilgili maddelerce saptanmıştır.

141. Maddede Evlenme Töreni

Bu madde şunu belirtir; Evlilik akdi, resmi evlilik dairelerinde ve yetkili kılınmış evlendirme memurunun bizzat ilgilenmesine ek olarak erginliği tamamlamış, durumu ayırt edebilme yetisine sahip olan iki tanık eşliğinde gerçekleştirilir.

142. Maddede Evlenme Töreni

Bu madde şu söylemleri sabitlemiştir; yetkili kılınmış evlendirme memuru, evlilik akitlerini belirtmek üzere şahitler ve memur huzurunda evlenmek istediklerine yönelik soru yöneltildiğinde taraflardan her birey olumlu ve sözlü yanıt ile isteklerini dile getirirler. Böylece yetkili memur her iki bireyin de rızası olduğunu şahitlik ederek medeni kanunlara uygun olduğunu açıklayarak evliliği gerçekleştirir.

dini nikah nedir

143/2 Maddesinde Evlilik Töreni

Yukarıda anlatılan tören bitiminde yetkili memur evlenen çifte aile cüzdanını takdim eder. Böylece evliliğin yapıldığına dair resmi aile cüzdanı eşlere teslim edilerek evlilik töreni resmi olarak tamamlanmış olur.

Dini Nikah Ne Zaman Yapılabilir?

Dini Nikahın Hukuktaki Yeri kanun koyucu medeni kanun tarafından yukarıda belirtildiği üzere tanımlanmıştır. Bu bağlamda imam nikahlı yaşamak suç mu, anayasa mahkemesi dini nikah kararı, TCK 230/5-6 maddeleri, evli iken imam nikahı hukuk kapsamı, resmi nikah olmadan imam nikahı yasak mı, nikahsız yaşayanları şikayet gibi soruların yöneltilmesin önüne geçilmiştir. Türk medeni kanunu; nikahsız yaşayan kadının hakları ve erkeğin haklarını korumak amacıyla resmi nikah olmadan dini nikah kıyılmasını yasaklamıştır. Resmi nikahın gerçekleşmediği durumlarda dini nikah kıyılarak evlilik sürecinin başlatılması her iki taraf için de geçerli olmak kaydı ile birbirlerinden “eş” olarak şikayetçi olmaları durumunda ilgili şikayetleri evlilik kapsamında değerlendirilmeden işlem görmektedir.

Medeni Kanun 143/2 Maddesi Uyarınca

Bu madde şunu belirtmektedir; “Aile cüzdanı beyan edilmeden dini nikah gerçekleştirilemez.” Özetle aile cüzdanını beyan ederek  – göstererek; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kontrolü altında bulunan tüm mescid, camii imamları tarafınca dini nikah yapılması sağlanabilir. Aksi durum dini nikahın yapılmasına engel teşkil eder. Böylece medeni kanunumuz eşlerden her birinin rızası olup olmadığını anlamakla kalmaz her iki bireyinde tüm yasal haklarını, sorumluluklarını koruma altına almış olur. Bu madde sayesinde her bir eşin sorumlulukları belirlidir, sahip olunan haklar da bellidir ve tüm bu etmenler yasal çerçevede denetlenebilir kılınmaktadır.

Resmi Nikah Olmadan Dini Nikah Kıyılmasının Sonuçları Nelerdir?

Evlilik işlemlerinin sağlanması, evlilik töreni sırasında her iki tarafında eş statüsüne sahip olmaları için yasal bir zorunluluk kapsamında değerlendirilir. Evlilik işlemleri resmi nikah olmadan sadece dini nikah kıyılarak gerçekleştirilmesi koşulunda ise bireyler resmen eş statüsüne sahip olamayacaklardır. Eş statüsünün elde edilemediği durumlarda yasal olarak tanınan tüm haklardan faydalanamama söz konusu olacaktır. Ayrıca yasal olarak eş statüsü elde edemeyen bireyler yasal çerçevede tanınan hak, dava, istek, talep gibi başvurularda bulunamayacaklardır.

Diğer Yazılarımız:

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlenen Kadının Kıdem Tazminatı Hakkı

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir