İş Mahkemesi Kaç Duruşmada Sonuçlanır?

İş Mahkemesi Kaç Duruşmada Sonuçlanır?

Çalışma hayatında yer alan kayıtlı çalışanların sahip oldukları yasal hakları mevcuttur. Bu hakları bilerek çalışmaları, yaşayacakları olumsuz bir durum karşısındaki savunma ve itirazlarında yararlı olacaktır.
İşçilerin hakları arasında şunlar yer almaktadır:
— Aylık ücret hakkı ve sigortalı olarak çalışma hakkı,
— İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini derhal fesih hakkı,
— Kıdem tazminatı hakkı,
— İhbar tazminatı hakkı,
— Kötü niyet tazminatı,
— Tatil ücretleri,
— Mola hakkı,
— Süt izni hakkı,
— Sendika hakkı,
— Mesai ücretlerinin alınması hakkı.
İşçiler bu hakların gasp edilmesi durumunda İşçi Mahkemesi’ne bir dava açarak haklarının kendilerine verilmesini talep edebilirler.

Devamını Oku

İş Mahkemesi İstinaf Kararları Nelerdir?

İş Mahkemesi İstinaf Kararları Nelerdir?

Çalışma hayatında işçiyle işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıkların kendi içinde çözülememesi sonunda İş Mahkemesi’ne götürülmesi durumu ortaya çıkabilir.

Yasal işleyiş gereği önce arabulucuya başvurulur, sorunun çözülmemesi hâlinde artık dava başvurusu yapılabilecektir.

Devamını Oku

Kıdem Tazminatı Dava Süresi Ne Kadardır?

Kıdem Tazminatı Dava Süresi Ne Kadardır?

Kıdem tazminatı, işverence işçisine belli koşulların sağlanması hâlinde iş yerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır.

İşçinin düzenli ve sürekli çalışmasının karşılığında iş yerinde geçirdiği süre ölçü alınarak kendisine kıdem tazminatı ödenmektedir.

Devamını Oku

Doğum Borçlanması Nedir?

doğum borçlanması nedir

Doğum borçlanması, çalışan kadınların SGK’lı olduktan sonra, doğum yaptığı ve sonraki süreçte çalışmadıkları günler için sosyal güvenlik hayatının dışında kalması ve SGK’ya olan borçlanma durumudur. Asgari ücretin belirlenmesiyle beraber doğum borçlanması tutarları da değişmektedir. Doğum borçları tarafınıza bildirilikten sonra 1 ay içinde ödenmesi zorunludur.

Devamını Oku

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

kısa çalışma ödeneği nedir

Genel olarak ekonomik, sektörel bölgesel krizler ya da zorlayıcı olan nedenlerle işyerinde var olan haftalık çalışma saatlerinin geçici şekilde en az üçte birine denk gelecek şekilde azaltılması ya da devamlılık koşulu aranmadan işyerindeki faaliyetin bütünüyle ya da kısmi şekilde en az dört hafta süreyle durdurulması, işyerinde üç ayı aşmayacak şekilde sigortalılara çalışmamış oldukları zamanlar için gelir desteği sağlanan bir uygulama olarak tanımlanmaktadır.

Devamını Oku

Dini Nikahın Hukuktaki Yeri

dini nikahın hukuktaki yeri

Dini ritüellerimizden biri olan dini nikah nasıl kıyılır? Resmi evlilik sonrası ya da öncesi 2 erkek şahit göstererek ya da 1 erkek artı 2 kadın şahitliğinde gerçekleştirilmektedir. Türk toplumu açısından oldukça yaygın olan bu ritüel medeni kanunumuzda ayrıca işlenmiş olup dini törenler kategorisinde yer almaktadır. Anayasa mahkemesi dini nikah kararı kapsamında değerlendirilen dini ritüel bölüm başlığı içerisinde Dini Nikahın Hukuktaki Yeri tam olarak TCK 230/5-6 maddeleri ile ayrı dava konularına sahiptir.

Devamını Oku

Miras Nedir?

miras nedir

Ölen bir insanın varislerine bırakmış olduğu hak ve yükümlülere miras adı verilir. Miras, Medeni Kanunu’nun 599. Maddesine göre düzenlenmiş olup;

Mirasçılar, miras bırakan kişinin ölümüyle mirası bir bütün şeklinde, kanunun uygun gördüğü ve kanun gereğince kazanılan bir hak olarak paylaşırlar.

Devamını Oku

En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

en iyi boşanma avukatı nasıl bulunur

Boşanma avukatlarının bağlı olduğu herhangi bir liste veya kayıt bulunmaz. Türkiye’de avukatlar kendi içinde bulundukları mesleklerden reklam yapma yetkilerine sahip değildir. Bu sebeple bir avukatın kendisini ifade etmesi için reklam yapması veya vermesi örnek olarak en iyi boşanma avukatı, uzman bir avukat tarzında ifade etmesi yasaktır ve mesleğin etik kurallarına aykırı olan bir konudur. Normal şartlarda bu meslek açısından güzel bir durumdur ve etik olmaktadır, ama işin başka bir kısmı da insanlar en iyi boşanma avukatı nasıl bulunur veya  bu konu hakkında kimse bir şey bilmediğinden bulmaları zor olur . İnsanlar avukat aradıklarında genel olarak kendi etraflarındaki insanlardan duyduklarını ve kendilerine referans olanları tercih etmektedir. Bu nedenle de kafalarında yer alan soru işaretleri her zaman cevapsız kalmaktadır.

Devamını Oku

Şiddetli Geçimsizlik Nedir?

şiddetli geçimsizlik nedir

Boşanma sebepleri arasında ilk sırayı alan ve sıklıkla anlaşmalı boşanma olarak karşımıza çıkan Şiddetli Geçimsizlik Nedir? Sorusunu medeni kanun hükümlerinde şu şekilde açıklayabiliriz;

  • Evliliği sürdürebilmeleri beklenemeyecek kadar evliliğin temelinden sarsılması durumunda açılan davalardandır.
  • Bu konuda kusursuz ya da çiftin diğer eşine göre daha az kusurlu bulunan açtığı davalardan olup medeni kanunun 166/1 maddesinde geçtiği üzere; çekişmeli olarak nitelendirilen boşanma talebi mahkemelerindedir.

Devamını Oku

Koronavirüs İş Kazası Sayılır mı?

koronavirüs iş kazası sayılır mı

Son birkaç aydır tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgını,Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildikten sonra dünyada ve ülkemizde,hükümet tarafından birtakım önlemler alınmıştır.

Alınan  bu önlemler neticesinde bazı işyerlerinin faaliyeti tamamen durdurulmuşken,bazılarınınki ise çalışma mecburiyetinde olduğu için gerekli önlemler alınması zorunlu kılınarak faaliyetlerine devam etmiştir.Bu yazıda koronavirüs salgını döneminde çalışmak zorunda olan işçilerin hastalığa yakalanması sonucunda ne gibi hukuki işlemlerin devreye gireceğini irdeleyeceğiz.

Devamını Oku