Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

boşanmak için gerekli evraklar

Boşanmak isteyen eşlerden biri bunu gerçekleştirmek için bir takım hukuki gerekli olan evrakları tamamlamaları gerekir. Böylelikle boşanmak için ilk adımı atmış olurlar. Boşanmak için gerekli evrakların başında boşanma dilekçesi gelir. Boşanma dilekçesinde boşanmak isteyen kişi boşanma gerekçelerini anlatır. Bu gerekçeleri destekleyen delilleri ortaya koyar ve bunların dosyaya eklenmesi gerekir. Daha sonra ise eklemek istediği,  bildirmesi gereken durumlar varsa bunları dosyaya daha sonradan ilave edebilir.  Bu deliller çok çeşitli olabilir. Belge,  evrak,  fotoğraf vs. birçok evrak dosya içinde yer alabilir. Boşanma davası sıkı usul şartları denilen davaların içinde yer alır. Ancak dava devam ettiği sürece belgelerin teslim edilmesi ve talepte bulunmak istenildiğinde bunları yerine getirmek için belli tarihler vardır. Bunlara uyulması gerekir. Yoksaiki taraftan biri hak kayıplarına uğrar.

Boşanmak İçin Dosya İçinde Bulunması Gereken Evraklar Nelerdir?

Boşanmak için gerekli evraklar şunlardır;

 • Boşanma davası için dilekçe
 • Kimlik veya kimlik yerine geçebilen sürücü belgesi veya pasaport
 • Boşanma davasını bir avukat yürütecek ise dava vekâletnamesi
 • Dava için gerekli olan harç ve ödemeler yapıldığına dair dekontlar
 • Dava dosyasına konulmak üzere deliller varsa ek belgeler bunlar; telefon dokümanları,  sosyal medya paylaşımları,  fotoğraf,  telefon mesajları,  darp varsa sağlık kurumundan darp raporu,  kredi kartı dökümleri ve karakolda tutulmuş ifade ve tutanak bulunabilir.

Boşanma Gerekçeleri Nelerdir?

Boşanma gerekçeleri oldukça çeşitlidir. Özellikle son yıllarda sıklıkla karşılaşılan boşanma gerekçeleri fiziksel şiddet ve bu şiddetin doğurduğu fiziksel hali vücut bütünlüğünün bozulması. Beden ve ruh sağlığının bozulmasıhakaret gibi birçok gerekçe sayılabilir. Bununyanı sıra psikolojik şiddet de kişinin mental sağlığına bir zarar vermişse ( küfür,  hakaret,  şantaj)  gibi durumlarda boşanma gerekçesi sayılmaktadır. Ekonomik sorunların yaşanması,  ailedeki diğer yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına özen gösterilmemesi boşanma sebebi sayılmaktadır.  Eşine cinsel şiddet uygulamak,  eşini istemediği halde cinsel ilişkiye zorlamak boşanma sebebi sayılmaktadır.

Boşanma Nedeni Sayılamayacak Durumlar Nelerdir?

Boşanma sebebi olarak gösterilen ancak boşanma gerekçesi olarak sayılmayan birçok neden bulunmaktadır. Örneğin eşlerden birinin hasta olması ve kontrol edilememesi durumu,  eşler arasındaki yaş farkı,  eşlerin din mezhep ve inanç farklılıkları,  eşlerden birinin var olan bir üvey çocukla ilgilenmemesi durumu,  eşlerden birinin iş arkadaşlarıyla açık alanda kamuya açık yerlerde görülmüş olması boşanma gerekçesi sayılmamaktadır.

Boşanma  Davası Masrafları Nelerdir?

Boşanma davası durumunda ödenen belli harç masrafları vardır. Bunlar;  harç ücreti,  gider avansı,  bilirkişi giderleri olmak üzere üç şekilde sıralanır. Harç ücreti her yıl resmi kurumlar tarafından belirlenir. Açılan davaya göre ve sonuçlarına göre bu harç ücreti farklılık gösterir ve değişir. Gider avansı ise dava devam ettiği sürece yapılan bir takım masrafları içine alan ücrettir. Bilirkişi giderleri dava devam ettiği sürece uzman kişilere başvurulması onların görüşlerinin alınması ve bu arada harcanan miktar davacıya yazılır. Davanın kazanılması durumunda harç ve gider avansı davacıya geri ödenir. Bu masraflar davayı kim kaybederse kaybeden taraftan tahsil edilir.  Çekişmeli bir boşanma davası olması durumunda anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülerek bu masraflar hafifletilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar

Anlaşmalı boşanma davalarında bulunması gereken evraklar şunlardır;

 • Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi
 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Boşanmak isteyen kişilerin her ikisinin de kimlik bilgileri
 • Boşanmak isteyen kişilerin çocukları varsa onların kimlik bilgileri
 • Varsa çocuğun resmi vekâletnamesi bunun avukata verilmesi gerekiyor
 • Anlaşmalı boşanma davası için belirlenen gerekli harç ücreti dava ile ilgili masrafların ödenmesi
 • Şayet taşınmaz mallar varsa bu malların paylaşımı veya devir işlemlerinin yapıldığını gösteren belgeler.

boşanma davası için neler gerekli

Çekişmeli Boşanma Davası İçin İstenen Belgeler

Çekişmeli boşanma davasında istenen dava dosyasında bulunması gereken evraklar şunlardır;

 • Mahkemeye sunulmak üzere hazırlanan delil listesi
 • Boşanmak isteyen taraflardan tanık gösterilmesi gerekiyorsa bu kişilerin listesi
 • Kredi kartı hesap dökümleri
 • Delil yerine kullanılmak üzere telefon operatöründen istenen arama dökümleri
 • Varsa telefon mesajları
 • Ortada darp edilen taraflardan biri varsa darp raporu
 • Karakola gidilmiş ise karakol tarafından tutulan ifade kayıtları
 • Sosyal medyadan taraflardan biri paylaşım yapmışsa orada yapılan paylaşımlar
 • Taraflardan birinin maddi ve manevi tazminat talepleri varsa bu taleplerin neler olduğunu bildiren bilgileri
 • Nafaka talep edilmesi durumunda alacak gösterilmesi

Anlaşmalı Boşanmanın Gerçekleşmesi İçin Gerekli Koşullar

Anlaşmalı boşanmanın belli koşulları vardır.  Bu koşullar şunlardır; evliliğin en azından bir yıl devam etmiş olması şarttır. Ayrıca boşanmak için her iki tarafın da her konuda kendi aralarında konuşarak anlaşmış olması ve anlaşmalı boşanmaya karar vermiş olmaları gerekir. Boşanma protokolünde gerekli olan şartların avukat tarafından taraflara belirtilmiş olması gerekmektedir.

Boşanma dava dilekçesi nasıl oluşturulur?

Oluşturulacak boşanma dava dilekçesinde davayı açacak olan kişinin mahkeme adının dilekçenin başında mutlaka belirtilmiş olması gerekir. Dava dilekçesinde karşı tarafın adı ve kendi adını soyadını ve kimlik T.C. numarasının bildirilmesi,  en altıda adres bilgilerinin eklenmesi gerekir. Dilekçenin devamında boşanma davasını neden açmak istediğini bildiren ayrıntılı bir yazı gereklidir. Boşanma sebebini somutlaştıran delillerin ayrıntılı olarak açıklanması ve bu bunların dilekçeye eklenmesi şarttır. Şayet davada bir tanık isteniyorsa ve bir tanık bulunması gerekiyorsa tanığın isim soyisim, TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin mutlaka delil listesine eklenmesi gerekir. Dilekçenin en son kısmında ise dava açan kişinin maddi ve manevi tazminat talebi varsa bunun yanı sıra çocukların velayeti nafaka vesaire gibi bütün talepler dilekçenin en altında belirtilmelidir.

AnlaşmalıBoşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmak isteyen iki tarafında her konuda anlaşmaya varmış ve karar vermiş olması gerekmektedir. Bu anlaşmaya varılan konular için de mal varlığının nasıl paylaşılacağı çocukların velayetinin kime verileceği gibi konulardır protokol belgesi dava dilekçesi verilirken onunla birlikte ilgili mahkeme makamına verilmelidir. Aynızamanda duruşma sırasında dava hâkimine de anlaşma protokolünün sunulmuş olması gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü bulunmayan dosyaya dava açılması mümkün değildir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davaları ikiye ayrılır. Çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanma ile ilgili her konuda ortak karara varmış olmaları gerekir. Her iki kişinin anlaşması durumunda boşanma davası anlaşmalı boşanma davası olarak açılır. Anlaşmalı boşanma davasında ortak karar almak ve bunu beyan etmek çok önemlidir.

Boşanma Davalarında Avantajlı Taraf Kimdir?

Boşanma davalarının en fazla merak edilen konularından bir tanesi davacı mı avantajlı yoksa davalı mı avantajlı sorusudur. Ancak böyle durumlarda avantajlı olmak için davalı yâda davacı olmak çok fazla belirleyici değildir. Boşanma davalarının avantajı ister davalı isterse davacı olsun taleplerini ve iddialarını en iyi biçimde sunan ve bunların savunulduğu durumda hâkimin ikna olması ile boşanmanın gerçekleşmiş olmasıdır. Bu durumda davayı açan kişi boşanması gerçekleştiği için avantajlı duruma düşer.  Ancak boşanmak istediğini birçokdelil belge göstermesine rağmen yalan beyanda ve  yalancı şahitlerle dava açmış olan kişi davayı kaybeder ve bu durumda karşı taraf avantajlı duruma düşer.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir