Babalık Davası Nedir? Babalık Davası Hangi Hallerde Açılır?

babalık davası nedir

Babalık davası aile hukuk alanında en çok rastlanan davalardan biridir. Medeni Kanunda 301.maddededir. Babalık davası çocuk ile baba arasında açılan bir davadır. Amaç soybağının belirlenmesidir. Böylelikle babalık davası bir karar niteliğindedir. Aynı zamanda babalık davasında verilen karar; çocuğun ana rahmine düşmesi ile birlikte hüküm doğurmaktadır. Babalık davasını Türk Medeni Kanununa göre soybağının belirlenmesi için anne ve çocuk açılarından açılabilmektedir. Bu davayı açma hakkı her iki bireye de ayrı ayrı tanınmıştır.

Babalık Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

Çocuk ve anne arasında soybağı doğumla birlikte kurulmuş olduğundan ve bu durum baba ile aynı geçerlilikte olmadığından, soybağının kurulması ya anne ile evlilik, ya çocuğu kabullenme ya da hâkim hükmü ile gerçekleşir. Bütün bunlar bir sınıflandırmadır.

Babalık davası anne ve çocuk tarafından baba olduğu iddia edilen kişiye karşılık tespit amaçlı ya da belirlenme amaçlı açılır. Babalık davasında babalık testi için DNA testi uygulaması gereklidir. DNA testi babadan ve çocuktan alınacak kan örnekleri ile karşılaştırılıp gerçekleştirilen bir rapordur. Babalık davası; babaya açılır şayet baba ölmüşse mirasçılarına karşı da açılabilir. Babalık davasında hak düşürücü dava hakkı doğumdan itibaren 1 yıl geçmek süresi ile düşer. Eğer gecikme belli sebeplerden dolayı kabul edilirse 1 ay içerisinde dava açma hakkı gündeme gelir. Ki yeni hükümlere göre artık zamanaşımı limiti bulunmamaktadır.

 

Baba İle Çocuk Arasındaki Soybağı Kuralları 

Babalık davasının oluşabilmesi için soybağı kuralı vardır. Babalık üç yolla kurulabilir. Bunlardan birincisi kişinin çocuğun annesi ile evli olması, kişinin çocuğu tanıması, hâkimin soybağına ilişkin karar vermesidir. Görevli mahkeme aile mahkemesidir.

Babalık davası herhangi bir inisiyatife bağlı bırakılmış bir dava değildir. Hâkim tarafından kanıtlar takdir edilir, araştırma yapabilir. Babalık davalarında mutlaka DNA raporu alınmaktadır. %99.9 doğruluk oranı ile babalık ilişkisi kabullenilir. DNA raporu alınmadan karar verilmesi imkân niteliğindedir. Yasa içersinde babalık tespiti yapılana kadar ki dönem karine adı ile tanımlanır. Karineler ise; çocuk evlilik içerisinde doğmuşsa babaannenin kocasıdır. Evlilik sonrasındaki 300 gün içerisinde doğmuşsa baba yine annenin eski kocasıdır. Eğer 300 günden sonra doğmuşsa eğer gebelik evlilik içerisinde olduğu raporlanırsa eski koca babadır aksi takdirde yeni koca babadır.

babalık davası dilekçe

Babalık Davası 

Bir babalık davasında davalı olan babadır. Eğer baba ölmüşse mirasçıları taraftır. Babalık davası kamu düzenine ilişkili olan bir davadır. Babalık davasının bu kadar gündemde olmasının nedeni, evlilik dışı doğan çocukların artmasıdır. Evlilik dışı doğan çocuk ya da annesi mahkeme kararı ile babaya bu davayı açabilmektedir.

Babalık davası anne dışında çocuk tarafından da açılabilmektedir. Çocuğun baba ile soybağının kurulması istenen durumdur. Soybağı için babalık davası açılabilmesi için çocuk eğer başka bir erkekte soybağı ile bağlıysa bunun reddi istenmelidir ki; o zaman dava açılabilir. Çocuk tarafından aynı zamanda babalık davası ile birlikte nafaka da istenir. Nafakanın süresi çocuk ergen yaşa kadar sürer. Babanın çocuğu tanımaması halinde çocuğa bakmakla yükümlü olması için annenin de yasaya göre mali hakları vardır.

 

Babalık Davalarında Zamanaşımı Süresi

Babalık davalarında önceki dönemlerde 1 yıllık bir süre telaffuz edilirken artık yeni kanun hükmüne göre babalık davası açmak isteyen kişiler için bir zamanaşımı limiti yoktur.

Babalık davasında anne açısından ekonomik haklara gelince; doğumdan itibaren kendi başına üstlendiği bakımların, maddi ve manevi kayıpların karşılanmasıdır. Çocuğun doğumundan sonra anne ve baba evli değilse çocuğun sahip olacağı haklar belirleneceği süre içerisinde anne soyadı adı altındadır. Fakat bu durum babası ile arasındaki soy bağı geçerliliği kabul edilene kadar daha sonra baba soybağına geçer. Babalık davaları en fazla açılan hukuk davalarıdır. Çocuk evlilik dışı doğmuş olsa bile, velayet annede olsa dahi bile, babanın ekonomik gücü oranında bakım ve eğitim harcamalarını sağlaması zorunludur.

 

Babalık Davasının İptal Edilmesi

Babalık soybağının kayda geçebilmesi için ve davanın kabulü için birtakım deliller şart koşulmaktadır. Bu da DNA raporudur. DNA raporu en kesin veridir. Babalık kabul edilmiş olsa bile mahkeme tarafından DNA testi zorunludur.

Bu arada babalık davasının açılma ihtiyacı olmadığı durumlarda mevcuttur. Bunlar çocuğun kendisinden olduğunu kabul eder ve nüfus müdürlüğünce çocuğun kaydını yaptırırsa babalık davası açmaya gerek yoktur. Buna rağmen dava açılırsa hâkim tarafından ret edilir. Evlilik dışı doğan bir çocuğun babası soybağının reddi davası olarak dava açabilir. Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti kanun gereği anneye aittir. Evlilik dışı doğan çocuk babanın mirasçısıdır. Ancak mirasçısı olabilmesi için babanın hukuken baba olması gereklidir. Eğer babalık davası ret edilmişse mirasçısı olamaz.

 

Babalık Davası Kaç Yıl Sürer?

Babalık davasının süreci için kaç yıl süreceğine dair belli bir zaman dilimi yoktur.     Babanın sağ olmaması ya da başka nedenlerden dolayı dava süreleri etkilenebilir. Babalık davası sırasında babanın vefatı durumunda yasal mirasçısı temsil etmek zorundadır.

Babalık davasında anne tarafından iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası ifadeleri gündeme gelebilmektedir. İştirak nafakası talebine karşılık somut şartlar mahkemece uygun görülürse olumlu karşılık alır. Ancak yoksulluk nafakası babalık davasında geçerli değildir. Geçerliliği boşanma davalarında olup; boşandıktan sonra diğer tarafın maddi açıdan sorunlar yaşamaması adına açılan nafaka tipidir. Babalık davaları miras bırakan babanın vefatı sonrasında da açılabilir. Soybağı ispat edilirse evlilik dışı çocuk miras hakkına sahip olur ancak ispat edilemez ise babalık davası red edilir ve evlilik dışı çocuğun miras hakkı ortadan kalkar.

babalık davası nasıl açılır

Babalık Davası Açma Masrafları Nelerdir?

Babalık davası açılırken delil toplanması, bilirkişi incelemeleri, babalık testi, bütün bu bilgilerin tebligatları peşin alınır. Avukata ödenecek ücret hariçtir.

Türk Medeni Kanununa göre bir çocuk anne ile baba arasındaki beraberlik sonrasında meydana gelen anne- baba- çocuk arasında ilişki kavramıdır. Evlilik dışı ya da evlilik içerisinde olsun soybağı ilişkisi  oluşmuştur. Babalık davası avukatsız da açılabilir. Ancak bu dava süreci hem zor hem de hukuki açıdan bilgi isteyen bir süreci kapsadığından avukatla ilerlemek çok daha uygun bir karar olacaktır. Babalık davası açmak isteyen için zorlu aşamalarda yanında profesyonel bir yardım olması, aşamaların hızlı neticelenmesini sağlayacaktır. Yanlış yapılan bir işlem bu konunun uzadıkça uzamasına neden olacaktır.

 

Babalık Davalarında Çocuk Payı

Babalık davalarında en çok etkilenen taraf her zaman için çocuktur. Bu uzun ve sıkıntılı süreçte DNA ve kan testlerine maruz kalan bir çocuk vardır. Bu çocuk bazen bu sürece çok küçük yaşta bazen de ergen iken katlanmak zorunda kalır. Bu nedenle babalık davası açma hakkı anne dışında çocuğa da verilmektedir.

Bütün bu ayrıntılar dâhilinde babalık davasında nihayetlenen şartlar olarak; çocuğu doğuran annenin belli olması gerekliliğidir. Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı kurulmamış olması gereklidir. Bu ne demektir? Evli bir kadının kocasından başka bir erkekten hamile kalması, evlilik içinde doğması halinde Türk Medeni Kanununa göre çocuk evli olan babaya bağlıdır.

Diğer Yazılarımız:

Erkeklerde Doğum İzni Var mıdır?

Velayet Davası

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir