Girdi yapan admin

İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Nedir? İtiraz Nasıl Yapılır?

İcra çoğu kişinin bildiği üzere, borçlu olan birisinin veya kurumun borcunu alabilmek için başlattığı bir süreç olsa da, hukuken bu işleme icra takibi denir. Aslında kişi zaman içerisinde birçok sıkıntılı durumla karşılaşabilir. Bu sıkıntılar ona borcunu ödemesinde imkân tanımayabilir. Fakat her ne olursa olsun kişinin aklında bulunması gereken nokta, borcuna öncelik tanıması olmalıdır. Özellikle bu […]

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

İş yeri sözleşmesi her iki tarafın da uyması gereken bir prosedür. Ancak evlilik nedeniyle bir sene kadar feshedilme imkânı var. Bu hak erkeklere değil, sadece kadınlara verilmiş bir haktır. Kadınların işe başladıktan sonra evlilik nedeniyle sözleşmeyi feshettikleri takdirde işe başladıkları gün itibariyle her bir yıl için 30 günlük kıdem tazminatı hakkı da vardır. Bir yılı […]

Düğünde Takılan Takılar Kime Aittir?

Düğünün en ilgi çekici kısmı takılardır. Çünkü bir anlamda bu takılar çiftlerin yatırımı anlamını taşır. Ancak taraflara arasında en büyük sorunlardan biri ise takıların kime ait olduğudur. Dinen ve hukuken oldukça merak edilen bir konu olmakla birlikte Yargıtay durum ile kararı önceden bildirmiştir. Ancak buna rağmen tartışmalar hala bitmiş durumda değildir. Çünkü eşler düğünde takılan […]

Boşanma Davası Açmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Boşanma, bir evliliği sonlandıran bir mahkeme kararıdır. Mahkeme boşanma için hukuki bir dayanak ister. Bu nedenle herhangi bir boşanma davası açılmadan önce mahkemeye gerekçenizi sunmak zorundasınız. Hiç kimse boşanmak için evlenmez. Ancak bazı durumlarda insanlar buna mecbur kalabilir. Örneğin; şiddetli geçimsizlik, aile birliğinin temelden sarsılması, aldatma ya da zina gibi durumlar boşanmaya konu olabilmektedir. Günümüzde […]

Anlaşmalı Boşanma Ücreti 2020

Sağlıklı bir boşanma olabildiğince tartışmasız olandır. Boşanma davalarının hem mali hem de duygusal yükü küçümsenmemelidir. Mahkeme sistemindeki gecikmeler, davanın genellikle ertelenmesi oldukça yıpratıcı olabiliyor. Çoğu zaman, sağlıklı çiftler boşanma anlaşmasına varamamış olsa bile, davayı çözmek için hala iletişim kurmaya istek gösterebilirler. Bu durumda, tarafların ve avukatlarının uzlaşma için bir araya gelmesi ve boşanma şartlarını mahkeme […]

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanmak isteyen eşlerden biri bunu gerçekleştirmek için bir takım hukuki gerekli olan evrakları tamamlamaları gerekir. Böylelikle boşanmak için ilk adımı atmış olurlar. Boşanmak için gerekli evrakların başında boşanma dilekçesi gelir. Boşanma dilekçesinde boşanmak isteyen kişi boşanma gerekçelerini anlatır. Bu gerekçeleri destekleyen delilleri ortaya koyar ve bunların dosyaya eklenmesi gerekir. Daha sonra ise eklemek istediği,  bildirmesi […]

Terk Sebebiyle Boşanma Süreci Nasıldır?

Eşlerden biri herhangi bir gerekçe olmadan diğer eşi terk ettiğinde ve geri dönmediği durumda boşanma davası açmaya hak kazanır. Ancak,  bu geri dönüş 6 aydan fazla devam etmişse, hâkim tarafından ihtar çekilmiş bu ihtarda sonuç alınamamış ise terk edilen eş boşanma davası açma hakkını elde eder. Diğer eş ise evi ve eşini terk etmiş sayılır. […]

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası devam eden bir evlilikte eşlerden birinin diğer eşi aldatması ile aile mahkemesinde açılan davadır. Zina evlilik kurumu devam ederken eşinin dışında başka bir kişiyle ilişki kurması durumudur. Eşlerden birinin bir başkasıyla öpüşmesi,  sarılması yâdaona dokunması gibi durumlar zina olarak kabul edilmez. Buna haysiyetsiz yaşam sürme denilebilir. Bu gerekçe ile boşanma […]

İş Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır?

İş Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır? İş mahkemeleri işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklara bakmakla görevli olarak kurulmuş özel ihtisas mahkemelerindendir. Bu uyuşmazlıklar iş davalarının konusunu oluşturur. İş davalarını şöyle açıklayabiliriz: İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmeleri, yani hizmet akdi veya İş Kanunu’ndan doğan hak ve alacaklarla ilgili görülen davalardır. İş mahkemeleri kurulmadan önce işçi ve işveren arasındaki ihtilaflardan […]

İş Mahkemesi’nde Tanıklara Ne Sorulur?

İş Mahkemesi’nde Tanıklara Ne Sorulur? İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmeleri kıdem ve ihbar tazminatı, işe iade, hizmet tespiti, ücret-mesai veya İş Kanunu’ndan doğan hak ve alacaklarla ilgili sorunlar yaşanabilir. İşçi ya da işveren olarak çalışma hayatında yer alanlar, İş Mahkemesi’ne konu olabilecek benzer bir sorun yaşadığında mahkemede tanık (şahit) göstermek isteyebilir. Böyle bir durumda […]