Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

aldatma nedeniyle boşanma davası

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası devam eden bir evlilikte eşlerden birinin diğer eşi aldatması ile aile mahkemesinde açılan davadır. Zina evlilik kurumu devam ederken eşinin dışında başka bir kişiyle ilişki kurması durumudur. Eşlerden birinin bir başkasıyla öpüşmesi,  sarılması yâdaona dokunması gibi durumlar zina olarak kabul edilmez. Buna haysiyetsiz yaşam sürme denilebilir. Bu gerekçe ile boşanma davası açılır ancak zina gerekçe gösterilemez.  Zina davasının açılabilmesi için bir başka kişiyle cinsel ilişkiye girmiş olması gerekir. Aldatma, zina nedeniyle boşanma davası sebepleri ikiye ayrılır.  Aldatmayan eş için özel boşanma nedenidir. Ancak davacı aldattı dediği eşinin zina eylemini ispat etmesi gerekir. Buna göre hâkim boşanma kararı verir.

Zina Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ne Zaman Açılır?

Eşlerdenbirinin diğerini aldatması durumunda aldatılan eş zina durumunu öğrenmesinden itibaren altı ay içinde boşanma davası açmaya hakkı vardır. Boşanma nedeni daha geç öğrenilmesi durumunda zina yani aldatma sebebiyle boşanma davasının açılması süresi beş yılı geçmemesi gerekir.  5 yıl geçmesi durumunda dava zaman aşımına uğrar. Zina yapan eşi affetme dava açma hakkını ortadan kaldırır. Affetme sözlü veya yazılı olarak beyan edilebilir veya eşler arasında bu sergilenen davranışlarla da belli edilir. Örneğin eşi tarafından aldatılmak buna rağmen affeden kişi eşini eve çağırabilir. Bunun için bir mektup, ,  mesaj yazabilir ve zina yapan eş affedilmiş kabul edilir. Aldatma sebebiyle açılan boşanma davalarında 5 yıl dolduktan sonra aldatma ile ilgili açılan boşanma davası yeni açılır ve önceki zina olayı gerekçe gösterilebilir.

Aldatma Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aldatılan eş aldatıldığı için boşanma davasını yalnızca aldatma eylemine dayalı olarak açılabilir. Aynı şekilde aldatma ile ilgili açılan davaya şiddetli geçimsizlik gerekçesi de eklenebilir. Dava bu iki gerekçeyle açılır. Aile mahkemeleri zina aldatma fiilinin ispatlandığını görmesi gerekir.  Bunu gördüğünde öncelikle özel sebebe dayalı olarak boşanma karar verir. Yani zina fiiline dayalı olarak aile mahkemeleri zina iddiasını ispatlanmadığı konusuna da ikna olduğunda genel boşanma sebepleri değerlendirilerek genel anlamda şiddetli geçimsizlik denilerek boşanma kararı verilir. Yani yalnızca aldatma sebebiyle dava açılmışsa zina ispatlanmış durumda mahkeme tarafından ret edilebilir. Yalnız hem aldatma hem de boşanma davası açıldığında ispatlı olması durumunda zina davası değil genel boşanma davasında dava görülür ve hâkim şiddetli geçimsizlik aile birliğinin temelden sarsılması gibi bir gerekçeye dayalı olarak eşleri boşar.

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davasında Gizlilik Kararı Nedir?

Aldatma zina sebebiyle boşanma davasında gizlilik her iki tarafın kişilik haklarının korunması için ve davanın sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için aile mahkemesi böyle bir davaya gizlilik kararı verir ve gizli olarak yapılmasına karar verebilir. Aile mahkemesinin gizlilik kararı yalnızca duruşmalarda geçerlidir. Bumahkemelerin duruşmaları gizli yapılır. Onun dışında dosyanın taraflarca incelenmesi veya suretinin alınması gizlilik kararı var diye engellenemez. Aldatma sebebiyle açılan boşanma davasının ne kadar devam edeceği yaşanan olayların durumuna ve özelliklerine göre farklılık gösterir. Dava dilekçesinde dava bitene kadar görülecek duruşmalar için gizlilik kararı talep edilebilir ve dava bitene kadar bütün duruşmalar gizlilik içinde yapılabilir.

zina nedeniyle boşanma davası

Boşanma Davasında Aldatmanın İspat Edilmesi Ve Delillerin Ortaya Sunulması

Eşlerden biri aldatıldığı olgusunu düşünüyorsa bu durumu somut olarak farklı deliller göstererek ispatlayabilir. Aldatmanın ispat edilebilmesi için var olan bütün delillerden faydalanılır. Bu deliller şunlardır;

  • Şahitlerin beyanları
  • Telefon görüşme kayıtları, konuşmanın içeriği,  karşılıklı yazılan mesajlar,  WhatsApp gibi mesajlaşma araçlarının dökümleri kullanılabilir
  • Aldatma durumunun ispat edilebilmesi için bir kereye mahsus var olan ses kaydı delil olarak kabul edilebilir
  • Sosyal medya içerikleri Instagram, Facebook Twittergibi paylaşımlar aldatma delili kabul edilebilir
  • Başka bir sebeple savcılık tarafından bir soruşturma başlatılması durumunda dava dosyasında yer alan evraklarda zina durumuna dair ifadeler delil sayılabilir
  • Banka dökümleri kredi kartı hesap özeti vs. belgeler boşanma davasında aldatma delilleri sayılabilir

Aldatma Sebebiyle Açılan Boşanma Davasında Ses Kaydı Fotoğraf Veya Video Kayıtlarının Delil Olarak Kabul Edilip Edilmemesi

Eşlerden biri diğer eşin kendisini aldattığını düşünüyor ise bunu ispat etmek için hareket ederek eşin telefonunu dinlemek,  video kayıtlarına ulaşmak veya yüz yüze konuşulanları kaydetmek suretiyle elde edebilir. Ses,  fotoğraf,  video kayıtları boşanma davasında kullanılabilir. Ancak bunların kabul edilebilmesi için elde edilen kaydın aldatma fiilini ispatlama için yapılması zorunludur. Alınan bu kayıtların amacı dışında herhangi bir biçimde sergilenmesi boşanma davasında asla delil olarak kullanılmaz. Yani aldatılan eş diğerinin yaptığını herkesin öğreneceği biçimde paylaşması kabul edilemez. Aldatıldığını düşünen eş diğer eşin cep telefonuna dinleme cihazı koyarak bu vesileyle aldatıldığını öğrenmesi durumunda bu ses kaydı delil olarak kullanılamaz. Delil sayılmaz çünkü bu durumda alınan ses kaydı aldatma olgusunun değil sistematik ve planlı bir davranışın göstergesi olmuş olur.

Aldatma Zina Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Kimlere Karşı Açılır?

Aldatma fiili gerçekleşmişse diğer eş suç işlemiş olur ve yaptığı diğer eşe haksızlıktır.  Bu sebeple aldatılan eş kusurlu olan diğer eşe zina sebebiyle tazminat davası açabilir. Eşlerin zina sebebiyle üçüncü kişilerden tazminat talep etme hakkı yoktur.  Kanunlarla belirlenen karara göre aldatma eylemi haksız fiil olarak değerlendirilemez. Sadakat yükümlülüğü eşler arasında geçerlidir.  3.  Kişilerin bu aile kurumu üzerinde sorumlulukları yoktur.  Bu nedenle tazminat davası açılamaz tazminat talep edilemez.

Aldatma Zina Sebebiyle Açılan Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Aldatmanın sebep olduğu boşanma davasında verilen kararın boşanma ile sonuçlanması durumunda mal paylaşımı zina olgusu dikkate alınarak belirlenir. Zina yani aldatma sebebiyle eşler boşanmış ise mahkeme kusurlu olan eşin alacağının yani pay oranının zina yapan eş açısından hakkını ortadan kaldırabilir.  Ancak kararın bu biçimde verilebilmesi için boşanma kararının mutlaka zina sebebiyle açılmış olması gerekir. Zina sebebiyle açılan boşanma davası kararını aldatan eşin mal alacağının azaltılması veya var olan bu hakkının ortadan kaldırılması sonucu sadece edinilmiş mallara katılma hakkına sahiptir.

Eşlerin Zina Aldatma İle Şiddet Eylemlerinin Kusur Durumuna Etkisi Nasıl Olur?

Boşanma davalarında bir eşin zina yani aldatma eylemi içinde olması ve diğer eşe şiddet uygulaması aile mahkemelerinde kusur değerlendirmesi olarak kabul edilir. Bir eşin diğer eşe şiddet uygulaması ve diğer eşin aldatması kusur açısından eşittir.  Bu sebeple bir eşin zina diğerinin ise şiddet göstermesi sebebiyle kusurlu olması durumunda şayet tazminat talepleri olması durumunda bu tazminat talepleri reddedilir. Çünkü ikisi de eşit kusur işlemiş kabul edilir. Tarafların şiddet ve zina sebebiyle eşit kusur işlemeleri durumunda karşılıklı olarak boşanmaya kararı verilir.

Aldatan Eşin Affedilmesi Durumunda Açılan Boşanma Davası

Aldatılan eş zina sebebiyle hukuki sebeplere dayalı olarak boşanma talep etmişse mahkeme her iki tarafın zina nedeniyle boşanmalarına karar verebilir. Ancak taraflar barıştıktan sonra tekrar aldatma fiiline dayanarak açılan dava delillerle kanıtlayamamak durumunda,  kanıtlanamayacak olacağı için dava reddedilir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir