Search Results for:

 İş Davaları Ne Kadar Sürer

İş Davaları Ne Kadar Sürer

İŞ DAVALARI NE KADAR SÜRER ? İş davaların ne kadar sürede sonuçlanacağı, işçi ve işverenler tarafından merak edilmekte ve sıklıkla sorulmaktadır. Bu soruya verilecek cevap iş davasının niteliğine göre değişmekte; ayrıca iş davasının görüleceği yargı çevresinin iş yoğunluğuna göre de…

 Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

BOŞANMA DAVALARI NE KADAR SÜRER ? Boşanma davaların ne kadar sürede sonuçlanacağı merak edilmekte ve sıklıkla sorulmaktadır. Bu soruya verilecek cevap boşanma davasının niteliğine göre değişmekte; ayrıca davanın görüleceği yargı çevresinin iş yoğunluğuna göre de farklılıklar göstermektedir. Eğer davanız iş…

 ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA Türk Medeni Kanunun 161.maddesinde, zina mutlak boşanma sebepleri arasında sayılmıştır. Bu sebeple zina olayı gerçekleşmiş ise, artık hakim zinanın evlilik birliğine olan etkisine bakamaz . Boşanma kararı vermesi gerekir. Eşlerin evlendikten sonra, evlilik sebebiyle bir birlerine karşı…

 YILLIK İZİN TALEP DİLEKÇESİ

YILLIK İZİN TALEP DİLEKÇESİ

Yıllık İzin Talep Dilekçesi Örneği ……………………….. ( işveren ünvanı ) Tarih:…… KONU : Yıllık Ücretli İzin verilmesi hakkında. ………adresinde kurulu ………..unvanlı işyerinizde ……….tarihinde çalışmaya başladım. ….yılı iznimi ……/…. Tarihleri arasında kullanmak istiyorum. Ücretsiz yol izni talep ediyorum/ etmiyorum. Gereğini arz…

 NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ASKERDE OLAN EŞİN NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR Boşanma davalarında davayı açan eş, kendisi yada çocuğu için yargılama süresince nafaka bağlanmasını mahkemeden isteyebilmektedir. Peki böyle bir durumda, davalı koca zorunlu askerlik görevini yapıyor ise nasıl hareket edilecektir; Boşanma davası görüldüğü sırada, zorunlu…

 DOĞUM SONRASI ÜCRETSİZ İZİN KULLANMAK İSTEYEN KADIN İŞÇİ İÇİN TALEP DİLEKÇESİ

DOĞUM SONRASI ÜCRETSİZ İZİN KULLANMAK İSTEYEN KADIN İŞÇİ İÇİN TALEP DİLEKÇESİ

DOĞUM SONRASI ÜCRETSİZ İZİN KULLANMAK İSTEYEN KADIN İŞÇİ İÇİN TALEP DİLEKÇESİ ……………………………( İŞVEREN ÜNVANI ADI) KONU : Doğum nedeniyle ücretsiz izin talebi hakkında ………adresinde kurulu ………..unvanlı işyerinizde ……….tarihinden beri çalışmaktayım. Tarihinde doğum yaptım. Doğum iznimi kullandım. 4857 sayılı İş Kanunu’nun…

 İŞVERENİ ŞİKAYET ETMEK

İŞVERENİ ŞİKAYET ETMEK

İŞVERENİ, ADLİ VEYA İDARİ MAKAMLARA ŞİKAYET EDEN İŞÇİNİN DURUMU NE OLUR ? İşçi çalıştığı işyerinde bir takım gereklilikler sebebiyle, işvereni adli ya da idari makamlara şikâyet etmek zorunda kalabilir. Mesela iş yerinde iş kazası olmasına rağmen, iş kazasının kuruma bildirilmemesi…

 Çok Sayıda Olumsuz Davranış

Çok Sayıda Olumsuz Davranış

İŞÇİNİN ÇOK SAYIDA OLUMSUZ DAVRANIŞI, İŞVEREN AÇISINDAN FESİH NEDENİDİR. İŞVEREN, İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINI ÖDEYEREK, İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARABİLİR. İşçinin, iş yerinde bütün çalışma süresi içerisinde, işvereni rahatsız eden çok sayıda olumsuz davranışı sebebiyle tutulan çok sayıda tutanağın yaptırımının ne olacağı, iş…

Call Now Button